Speeddating stavanger

16-Jul-2017 23:31 by 10 Comments

Speeddating stavanger

Vi har autorisert merkeverksted og delelager for Ford.

Jeg var selv en av de elevene som sjelden sa noe i timen, selv om jeg egentlig hadde mye på hjertet.Da noen av elevene mine i tillegg ga meg tilbakemeldinger på at de ønsket andre muntlige aktiviteter enn den tradisjonelle fagsamtalen, bestemte jeg meg for å prøve speed dating som en aktivitet for å få med alle. Haarvik bestemte seg for å teste ut metoden i en KRLE-time i tiende klasse. I lekse skulle elevene forberede seg om ett av tre trossamfunn, og lage to spørsmål til hvert samfunn.– Lydnivået i klassen var høyt!Elevene ble veldig flinke til å lytte til hverandre, og lærte seg å få ut den viktigste informasjonen på tiden de hadde til rådighet.Each year we present three to four different topics, and we bring our speakers on a “road-show” to Oslo and Stavanger for each topic. - Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.Speed dating i klasseromet handler kort sagt om at elevene går sammen to og to, forteller i løpet av et gitt tidsrom (for eksempel halvannet minutt hver) om et gitt emne, før de bytter post.

Les om hvordan lærer Marielle Haarvik utførte metoden i KRLE-timen på tiende trinn.

Due to unexpected events in our family, we have not been able to prepare the seminars on “De-risking the Barents Sea” the way we want to.

Therefore we have decided to cancel next weeks’ seminars.

You will be able to catch several of the presentations scheduled for this seminar at a future event.

We are commencing the planning of the next seminar in the Hydrocarbon-Habitats series very soon.

Hver av utstillerne fikk besøk av gruppene tur etter tur for å presentere sine produkter i 15 minutter.